top of page
edwin-andrade-6liebVeAfrY-unsplash.jpg

Discipelen van Jezus

Kerk in Bilzen

Vaste Grond

tyler-nix-V3dHmb1MOXM-unsplash.jpg

Welkom

Een familie in Jezus

Welkom op onze site van "Vaste Grond." We zijn een Christelijke kerk die sinds 2011 in Bilzen samenkomt.

We willen passionele volgers van Jezus zijn!

De naam 'Vaste Grond' wijst naar het fundament waarop we ons leven willen bouwen. Zoveel mensen zoeken naar houvast; wij vinden die in Jezus en in Zijn Woord.

Het is ook ons geloof in Jezus dat ons verbindt en ons tot  één grote familie maakt. We willen als 'Kerk in Bilzen'  mensen zijn die samen de heerschappij van Jezus erkennen en ernaar willen leven. We willen zorgen voor elkaar.

Een derde woord dat je bovenaan terugvindt is 'discipelen'. We willen dat iedereen discipel van Jezus zal zijn en anderen tot discipel van Jezus zal maken. Dat geloven wij is de hoop voor deze wereld!

Kijk graag rond op de website voor meer informatie en om ons beter te leren kennen. Je kan altijd contact met ons opnemen via de website! 

Harten en vormen

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Johannes 3:16

bottom of page